Missie & doel BHVforum

Missie
Het BHVforum heeft als missie het publiek, met name BHV en belangstellenden een platform op het internet te bieden, waar zij onderling BHVgerelateerde discussies kunnen voeren. Bovendien beoogt het BHVforum het verspreiden en uitwisselen van BHVkennis en kunde.

Doel
Het BHVforum tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:
– Het in standhouden van een interactieve website.
– Het interactieve verkeer op deze website te stroomlijnen zoals zij dit goed acht.
– Het organiseren en doen organiseren van samentreffen van bezoekers van de website.

Strategie
Het BHVforum heeft een goede naam en staat breed bekend als een website welke vooruitstrevend is. Dit wordt door veel bezoekers erg gewaardeerd. Naast alleen het faciliteren van een discussieplek voor BHV probeert het BHVforum zich te onderscheiden door aantrekkelijke activiteiten, inhoudelijke en ludieke onderwerpen te ontplooien en te publiceren op de website.