Missie & doel Bedrijfshulpverleningforum

Missie
Het Bedrijfshulpverleningforum (BHV forum) heeft als missie het publiek, met name BHV en belangstellenden een platform op het internet te bieden, waar zij onderling bedrijfshulpverlening gerelateerde discussies kunnen voeren. Bovendien beoogt het Bedrijfshulpverleningforum (BHV forum) het verspreiden en uitwisselen van bedrijfshulpverlening kennis en kunde.

Doel
Het Bedrijfshulpverleningforum (BHV forum) tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:
– Het in standhouden van een interactieve website.
– Het interactieve verkeer op deze website te stroomlijnen zoals zij dit goed acht.
– Het organiseren en doen organiseren van samentreffen van bezoekers van de website.

Strategie
Het Bedrijfshulpverleningforum (BHV forum) heeft een goede naam en staat breed bekend als een website welke vooruitstrevend is. Dit wordt door veel bezoekers erg gewaardeerd. Naast alleen het faciliteren van een discussieplek voor bedrijfshulpverleners probeert het Bedrijfshulpverleningforum (BHV forum) zich te onderscheiden door aantrekkelijke activiteiten, inhoudelijke en ludieke onderwerpen te ontplooien en te publiceren op de website.