Missie & doel Brandweerforum

Missie
Het Brandweerforum heeft als missie het publiek, met name brandweermedewerkers en brandweer belangstellenden een platform op het internet te bieden, waar zij onderling brandweergerelateerde discussies kunnen voeren. Bovendien beoogt het Brandweerforum het verspreiden en uitwisselen van brandweerkennis en kunde.

Doel
Het Brandweerforum tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:
– Het in standhouden van een interactieve website.
– Het interactieve verkeer op deze website te stroomlijnen zoals zij dit goed acht.
– Het organiseren en doen organiseren van samentreffen van bezoekers van de website.

Strategie
Het Brandweerforum heeft een goede naam en staat breed bekend als een website welke vooruitstrevend is. Dit wordt door veel bezoekers erg gewaardeerd. Naast alleen het faciliteren van een discussieplek voor brandweerlieden probeert het Brandweerforum zich te onderscheiden door aantrekkelijke activiteiten, inhoudelijke en ludieke onderwerpen te ontplooien en te publiceren op de website.