Notice & take down

Notice & take down procedure

  • Alle informatie op de websites van de stichting Fire & Safetyfora worden zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Fire & Safetyfora een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.
  • Om uw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij u op deze pagina het onderstaande formulier in te vullen en te verzenden. De stichting Fire & Safetyfora streeft ernaar uw verzoek binnen 72 uur te behandelen. De stichting Fire & Safetyfora wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.
  • Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken u vriendelijk ons de onderstaande contactgegevens te verschaffen:
  • Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de informatie waarop uw verzoek ziet hieronder aan te duiden en uw verzoek kort nader te motiveren.
  • Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen. Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
  • Door op verzenden te drukken zendt U dit formulier naar de stichting Fire & Safetyfora en verzoekt U hierdoor de stichting Fire & Safetyfora de hierboven vermelde informatie van haar website te verwijderen. Daarnaast verklaart u hierbij:
  • · Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
  • · Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
  • Indien de stichting Fire & Safetyfora uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagd informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat de stichting Fire & Safetyfora enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.
 

Verzenden