Enquête

Het ontbreken van actuele kennis is een gebrek voor iedere organisatie. We willen niets missen en zo veel mogelijk over de laatste actuele informatie beschikken. De stichting Fire & Safetyfora beschikt graag over jouw meest actuele mening.

Graag willen we een beetje van jullie tijd vragen om een online-enquête in te vullen. Het invullen kost maar een paar minuten. Het doel is om de dienstverlening van onze stichting te verbeteren en de fora optimaal af te stemmen op de behoeftes.

Help jij ons? Vul onze enquête in.

De enquêtes worden vertrouwelijk behandeld en alle suggesties worden serieus bekeken en zo mogelijk verwerkt.

Je kunt de enquête invullen tot uiterlijk 1 december 2016.

Alvast bedankt voor jullie tijd!