Nieuw rekeningnummer

Vanaf 1 juni 2016 heeft de stichting Fire & Safetyfora een nieuwe huisbankier. Dit betekent dat ons rekeningnummer verandert. Het nieuwe rekeningnummer is: NL09 RBRB 0939 9640 15. Wilt u een bedrag overmaken naar de stichting Fire & Safetyfora dan moet u voortaan het nieuwe rekeningnummer gebruiken.

Onze nieuwe gegevens zijn:

Stichting Fire & Safetyfora
KvK: 54 047 854
IBAN: NL09 RBRB 0939 9640 15 – BIC: RBRB NL21